De Protestantse Gemeente te Deventer

Bezield en bewogen

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Deventer (PGD)

Een kerk binnen en buiten de muren van de Grote of Lebuinuskerk. Een gemeenschap voor jong en oud, arm of rijk, van welke kleur of afkomst dan ook. Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, waar zoekers en zieners bijeen zijn gekomen om uiting te geven aan waar zij van dromen, waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, die nooit meer, door niemand zich inperken laat.

De gemeente is volop in beweging, gericht op ontwikkeling binnen de kerkelijke gemeente (o.a. drie-generatie kerk, inhoud pastoraat) maar ook op de plaats van de kerk in de stad en de ontwikkeling van nieuwe vormen van diaconaat in Deventer (samen met anderen in de vorm van het Meester Geertshuis). De gemeente wil in de 21-ste eeuw God dienen in Deventer en daarbij gebruik maken van de beproefde oudtijdse traditie en van eigentijdse vormen en mogelijkheden. Sinds september 2015 zijn wij een Fairtradekerk. En sinds de komst van pioniersplek Vondst is er ook voor 'zoekers' een laagdrempelige mogelijkheid om de kerk te bezoeken.

(De Protestantse Gemeente te Deventer maakt deel uit van de PKN: Protestantse Kerk in Nederland. Zij is een voortzetting van de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en  de Evangelisch-Lutherse kerk in Deventer. Op 16 september 2012 gingen de wijkgemeentes uit drie gebouwen samen verder in de Grote of Lebuinuskerk in het hart van de stad Deventer – de Grote of Lebuinuskerk, Het Open Hof aan de Karel de Grotelaan en de Van Vlotenhof aan de Van Vlotenlaan)

Ons verkorte missionstatement

Onze inspiratiebron is de liefde van God. We leven uit die liefde en hebben de opdracht te werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid. De verhalen van Israël en Jezus wijzen ons daarbij de weg.
Als kerkelijke gemeente willen we een open huis zijn, waar plaats is voor iedereen.
We nemen volop deel aan het leven in onze stad. Kerk en stad staan samen voor de uitdaging van een menswaardige samenleving, waarin mensen in de knel weer tot hun recht kunnen komen.

We beseffen dat we de waarheid niet in pacht hebben en zoeken de oecumenische samenwerking met andere kerken, met de Islam en overige religies. Ook met andersdenkenden blijven we in gesprek op basis van gelijkwaardigheid en respect.

Het volledige document kunt u downloaden op de pagina downloads.

Bladert u eens door de brochure ‘Ja er wordt gekerkt in de Lebuinus’ hieronder om een indruk te krijgen van onze gemeente. Klik voor de leesbare versie in de afbeelding rechtsonder op het open rechthoekje met de aanduiding ‘fullscreen’.